โปรโมชั่นวันนี้
โปรโมชั่นสุขสันต์วันสงกรานต์ ลดมากมาย 65% ทันที
โปรโมชั่น สุขสันต์วันสงกรานต์
ลดมากมาย 65% ทันที


ห้องพักที่ร่วมโปรโมชั่น:
ห้องสแตนด์ดาร์ด(ไม่รวมอาหารเช้า)
ห้องสแตนด์ดาร์ดรวมอาหารเช้า
ห้องซูพีเรียร์
ห้องดีลักซ์
ห้องดีลักซ์ 3 ท่าน
ห้องคอนเน็คติ้ง
ห้องจูเนียร์สูท
จอง :1 - 20 มีนาคม 2560
เข้าพักช่วง:1 เมษายน - 30 มิถุนายน 2560
ห้องพักลด 55%
โปรโมชั่นลด 55% ทุกห้องพัก

ห้องพักที่ร่วมโปรโมชั่น:
ห้องสแตนด์ดาร์ด(ไม่รวมอาหารเช้า)
ห้องสแตนด์ดาร์ดรวมอาหารเช้า
ห้องซูพีเรียร์
ห้องดีลักซ์
ห้องดีลักซ์ 3 ท่าน
ห้องคอนเน็คติ้ง
ห้องจูเนียร์สูท
จอง :วันนี้ - 31 มีนาคม 2560
เข้าพักช่วง:วันนี้ - 31 มีนาคม 2560
ห้องพักลด 40%
โปรโมชั่นลด 50% ทุกห้องพัก

ห้องพักที่ร่วมโปรโมชั่น:
ห้องสแตนด์ดาร์ด ไม่รวมอาหารเช้า
ห้องสแตนด์ดาร์ดรวมอาหารเช้า
ห้องซูพีเรียร์
ห้องดีลักซ์
ห้องดีลักซ์ 3 ท่าน
ห้องคอนเน็คติ้ง
ห้องจูเนียร์สูท
จอง :วันนี้ - 31 ธันวาคม 2560
เข้าพักช่วง:1 เมษายน - 31 ธันวาคม 2560